Dansk support

Hurtig levering

Product Bundle: PrintaFix 250ml + PrintaClean 250ml

298,95 kr.
274,95 kr.

Indeholder:

250ml PrintaFix: En nem løsning mod de vridende modeller under udskrivning.

250 ml PrintaClean: Fjerner let rester fra byggepladen.

Varen kan desværre ikke købes, da der ikke er flere på lager
Beskrivelse
Brugsanvisning
Sikkerhedserklæring

PrintaFix:

PrintaFix is a build plate adhesive that optimizes the 3D printed model's outcome by preventing warping. With its powerful formula, it keeps the 3D print fixated on the build plate until your model has finished. PrintaFix works with all standard materials and every model size, from small and delicate to big and tough.

The application is finished in seconds. Just shake the bottle and spray an even film across the build plate. A bottle of PrintaFix 100ml lasts on average for up to 150 3D prints. During the printing process, PrintaFix bonds to the build plate and the print, material to enable a secure connection. PrintaFix works great for PLA, PET-G, PLA, and PET-G-based filaments like WOOD-filled or Carbon fiber-filled filaments.

After the print has finished, let it cool and lift to release. If you used a lot of product or have a big surface on the build plate, use a scraper to loosen a corner and continue around the print. 


PrintaClean:

Sometimes 3D prints and adhesives can leave nasty residue on the build plate. PrintaClean is a powerful solvent to effectively remove this sticky residue from the build plate with ease so the next creation can start on a clean slate.

PrintaFix:

1. Preparation: Remove the build plate from the printer. The build plate should be at room temperature free of dust and residue and without damage.

2. Application: Shake PrintaFix Bottle and hold it 10cm away from the build plate. Use enough spray strokes to cover the entire build plate with a thin film of the solution. Overlap spray strokes to prevent uncovered areas that could affect the adhesion. Let it dry for 30 seconds.

3. Print: Put the build plate back into the 3D printer and level it according to the settings of your model. Start the print process with recommended settings for the filament you use. Watch the first layers to make sure the adhesion is sufficient.

4. Clean Up: When your print has finished remove it carefully with a spatula. Clean-up of PrintaFix can be done with warm water, PrintaClean, or an alcoholic solution. 


PrintaClean:

Let the build plate cool to room temperature. Then remove the build plate from the 3D printer and spray a good amount of the solution on it. Let the solution sit for 20-30 seconds to loosen the residue. Wipe off with a paper towel. Repeat if necessary or allow for a longer exposure time.

FARE: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.