Tilbage til webshop

ACETONE 1L

149,00 kr.
Fjern overfladestrimler og glat din 3D-trykte model.
Antal
1
Tilføj til kurv
Priser er inkl. moms
Beskrivelse
Sikkerhedserklæring
Brugsanvisning

ACETONE is a high-volatility, flammable, colorless, clear liquid to smooth certain 3D printing materials, with specially designed devices like the Zortrax APOLLER. ACETONE works with ABS, ASA, and HIPS filaments to erase the streak effect of 3D printing. In addition to giving a finished look, a smoothing post-treatment with this type of solvent allows to improve the mechanical characteristics of printed part; to improve the tightness of printed parts; avoid friction on sliding or moving parts

ACETONE should only be used by professionals with a suitable device such as the Zortrax APOLLER or a suitable ventilation system. Because of its rapid evaporation, it dries quickly. Therefore, the container should not be open longer than necessary.

FARE: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.


for smoothing ABS, ASA, and HIPS filament

Wear gloves to handle Acetone. Follow the guide of the smoothing machine manufacturer.