ACETONE 1L

ACETONE 1L

167,00 kr.

Acetone er et almindeligt værktøj, der bruges i efterbehandlingen af 3D-printede dele. Det kan bruges til at forme ABS filament, glatte overfladen af dele og fjerne støtte materialer efter printning.

Det er en nem og effektiv metode til at forbedre kvaliteten af dine 3D-printede dele.

Bemærk: at Acetone kan være farligt at arbejde med, hvis man ikke er forsigtigt, derfor anbefaler vi at kun fagfolk, at benytter dette produkt, hvis du har ydeligere spørgsmål, så kontakt os her.

1
+
Tilføj til kurv
Priser er inkl. moms
Beskrivelse
Sikkerhedserklæring
Brugsanvisning
ACETONE er en højflygtig, brændbar, farveløs, klar væske til at udglatte visse 3D-printmaterialer med specialdesignede enheder som Zortrax APOLLER. ACETONE arbejder med ABS-, ASA- og HIPS-filamenter for at slette streak-effekten af ​​3D-print. Ud over at give et færdigt udseende giver en udjævnende efterbehandling med denne type opløsningsmiddel mulighed for at forbedre de mekaniske egenskaber af den trykte del; at forbedre tætheden af ​​trykte dele; undgå friktion på glidende eller bevægelige dele

ACETONE bør kun bruges af fagfolk med en passende enhed såsom Zortrax APOLLER eller et passende ventilationssystem. På grund af sin hurtige fordampning tørrer den hurtigt. Derfor bør beholderen ikke være åben længere end nødvendigt.

FARE: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.


for smoothing ABS, ASA, and HIPS filament

Wear gloves to handle Acetone. Follow the guide of the smoothing machine manufacturer.