ISOPROPANOL 1L

160,00 kr.

Isopropanol, også kendt som isopropylalkohol, er et almindeligt brugt kemikalie i 3D-printing verdenen. Det kan anvendes i flere forskellige processer i efterbehandling af 3D-printede dele herunder: Rengøring af pladen, Fjernelse af support filament, glatte overflader, og skabe en blank overflade.


1
+
Tilføj til kurv
Priser er inkl. moms
Beskrivelse
Sikkerhedserklæring
Brugsanvisning

Rengøring af printere: Isopropanol kan bruges til at rense printerens byggeplade og andre dele af printeren, herunder nozzler og extuders.

Fjernelse af støtte materiale: Isopropanol kan bruges til at løsne støtte materialer, der er blevet efterladt på 3D-printede dele efter printning. Det kan også bruges til at fjerne resterende lim eller andre materialer fra byggepladen.

Glatte ud overfladen: Isopropanol kan også bruges til at glatte ud overfladen af 3D-printede dele ved at filme ABS eller PLA filamentet i isopropanol for at dække objektet.

Finishing : Isopropanol kan anvendes som en del af en finishing proces for at give en glossy finish til 3D printede objekt.

Bemærk: Det er vigtigt at bruge Isopropanol i godt ventilerede områder, og bære beskyttelsesudstyr, såsom handsker og åndedrætsværn, når man håndterer Isopropanol.

FARE: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.


For rengøring af byggeplader og komponenter

For gode resultater fortyndet med 70% isopropanol og 30% destilleret vand.

 

For glatning af FDM 3D-print

Følg instruktionerne fra producenten af glattemaskinen.

 

For fjernelse af uhærdet harpiks fra SLA eller DLP

Bær handsker, når du håndterer harpiksrens. Dyb printet i harpiksrenseren i 1-5 minutter. Tjek hvert minut og ryst modellen i løsningen for at øge fjernelsen. Efter vellykket fjernelse af uherderet harpiks, lad modellen tørre og hærde efter producentens anvisninger.