Dansk support

Hurtig levering

ISOPROPANOL 1L

160,00 kr.

Isopropanol, også kendt som isopropylalkohol, er et almindeligt brugt kemikalie i 3D-printing verdenen. Det kan anvendes i flere forskellige processer i efterbehandling af 3D-printede dele herunder: Rengøring af pladen, Fjernelse af support filament, glatte overflader, og skabe en blank overflade.


Varen kan desværre ikke købes, da der ikke er flere på lager
Beskrivelse
Sikkerhedserklæring
Brugsanvisning

Rengøring af printere: Isopropanol kan bruges til at rense printerens byggeplade og andre dele af printeren, herunder nozzler og extuders.

Fjernelse af støtte materiale: Isopropanol kan bruges til at løsne støtte materialer, der er blevet efterladt på 3D-printede dele efter printning. Det kan også bruges til at fjerne resterende lim eller andre materialer fra byggepladen.

Glatte ud overfladen: Isopropanol kan også bruges til at glatte ud overfladen af 3D-printede dele ved at filme ABS eller PLA filamentet i isopropanol for at dække objektet.

Finishing : Isopropanol kan anvendes som en del af en finishing proces for at give en glossy finish til 3D printede objekt.

Bemærk: Det er vigtigt at bruge Isopropanol i godt ventilerede områder, og bære beskyttelsesudstyr, såsom handsker og åndedrætsværn, når man håndterer Isopropanol.

FARE: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.


For rengøring af byggeplader og komponenter

For gode resultater fortyndet med 70% isopropanol og 30% destilleret vand.

 

For glatning af FDM 3D-print

Følg instruktionerne fra producenten af glattemaskinen.

 

For fjernelse af uhærdet harpiks fra SLA eller DLP

Bær handsker, når du håndterer harpiksrens. Dyb printet i harpiksrenseren i 1-5 minutter. Tjek hvert minut og ryst modellen i løsningen for at øge fjernelsen. Efter vellykket fjernelse af uherderet harpiks, lad modellen tørre og hærde efter producentens anvisninger.