Tilbage til webshop

PrintaClean 250ml

69,95 kr.

Remove residue from the build plate with ease.

Antal
1
Tilføj til kurv
Priser er inkl. moms
Beskrivelse
Brugsanvisning
Sikkerhedserklæring

Sometimes 3D prints and adhesives can leave nasty residue on the build plate. PrintaClean is a powerful solvent to effectively remove this sticky residue from the build plate with ease so the next creation can start on a clean slate. 

Let the build plate cool to room temperature. Then remove the build plate from the 3D printer and spray a good amount of the solution on it. Let the solution sit for 20-30 seconds to loosen the residue. Wipe off with a paper towel. Repeat if necessary or allow for a longer exposure time. 

FARE: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.