PrintaClean 250ml

PrintaClean 250ml

79,95 kr.

Fjern let rester fra byggepladen.

Nogle gange kan 3D-print og klæbemidler efterlade grimme rester på byggepladen. PrintaClean er et kraftfuldt opløsningsmiddel til effektivt at fjerne denne klæbrige rest fra byggepladen, så den næste skabelse kan starte på en ren tavle.

1
+
Tilføj til kurv
Priser er inkl. moms
Brugsanvisning
Sikkerhedserklæring

Let the build plate cool to room temperature. Then remove the build plate from the 3D printer and spray a good amount of the solution on it. Let the solution sit for 20-30 seconds to loosen the residue. Wipe off with a paper towel. Repeat if necessary or allow for a longer exposure time. 

FARE: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.